Szervezeti felépítés

Az ERZSÉBET TÁBOROK Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (1134 Budapest, Váci út 35.; adószám: 18398304-2-41; kuratóriumi elnök: Hornyák Tibor) valósít meg. A Szervezet felett a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Dunamelléki Református Egyházkerület gyakorolja az alapítói jogokat. Az Alapítvány közfeladatként látja el feladatait Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény alapján.

A szervezetben működik Operatív Igazgatóság, Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság, Jogi, HR és Beszerzési Igazgatóság, Napközi és Gyógyító Erzsébet-táborok Igazgatóság, Kommunikációs Igazgatóság, Rendezvény Igazgatóság, Ügyfélszolgálati Igazgatóság, Ingatlanfejlesztési Igazgatóság, valamint Projekt és Program Igazgatóság, amelyhez (módszertani, képzési és kiválasztási, digitális kompetenciafejlesztési) Alprojektek tartoznak. Az Operatív Igazgatóságon belül működik a Back office, a Titkárság, az Üzemeltetési csoport és az IT csoport.

A szervezeten belül igazgatók, alprojektvezetők, Back office vezető, IT vezető, titkárságvezető, üzemeltetési vezető, táborvezetők, pénzügyi, adminisztrációs, logisztikai és titkársági munkatársak, jogászok, asszisztensek, koordinátorok, rendezvényszervezők, továbbá az ingatlanfejlesztéssel és az európai uniós projekttel kapcsolatos feladatokat ellátó kollégák dolgoznak.

Az Alapítvány Magyarország Kormányának támogatásával számos tábort szervez és megannyi gyermekprogramról gondoskodik egész évben. Legyen szó hagyományőrzésről, a sport, az életmód, a kultúra, a művészet vagy a tudományok területéről: széles programkínálat, évről évre egyre több lehetőség és rengeteg élmény várja a gyermekeket. Az Erzsébet Táborok programjain 2016-ban közel 90 ezren vettek részt, 2017-ben pedig ez a szám már meghaladta a 100 ezret, 2018-ban több mint 126 ezerre emelkedett a résztvevők száma, 2019-ben pedig mintegy 130 ezres összlétszámról beszélhetünk. 2020-ban minden eddiginél többen, összesen mintegy 80 ezren vettek részt Napközi Erzsébet-táborokban a legmagasabb fokú óvintézkedések mellett. 2021-ben közel 140 ezren vettek részt valamilyen típusú Erzsébet-táborban.

A résztvevők között hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal, továbbá betegséggel élő és gyógyuló gyermekek is vannak minden évben.

A Balatonnál több ezren vakációznak egy időben az ottalvós táborokban, amelyekbe Kárpátaljáról, Ukrajnából, Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről is érkeznek tanulók. Több tízezer diák nyári programjairól és étkezéséről közvetlenül a lakóhelyen, napközi táborok formájában gondoskodik az Alapítvány. A magyarországi és külhoni (erdélyi) Erzsébet-táborokban tavasszal és ősszel ottalvós osztálykirándulásokon is részt vehetnek a jelentkezők. Partner-táborhelyszíneken valósulnak meg a Gyógyító Szent Erzsébet-táborok a Balatonnál. Télen a hagyományos Erzsébet-karácsony kulturális és szórakoztató programjai várnak az érdeklődőkre a „Zánkai Erzsébet-táborban”.

Az Alapítvány hosszú távú koncepció mentén szervezi a táborokat és a programokat. Az ottalvós táborok jellemzően a tulajdonában lévő zánkai, fonyódligeti és erdélyi táborhelyeken valósulnak meg.

Az Alapítvány munkáját Kuratórium és Felügyelőbizottság felügyeli, ellenőrzi. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

BUDAPESTI V. és XIII. KER. ÜGYÉSZSÉG

1055 Budapest, Markó u. 27.

1363 Budapest, Pf.: 2.

T: 332-5930, Fax: 332-5930/440 m., 331-5718

E-mail: 5_13_kerulet@mku.hu