Szervezeti felépítés

Az ERZSÉBET TÁBOROK Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.; adószám: 18398304-2-41; kuratóriumi elnök: Hornyák Tibor) valósít meg. A Szervezet felett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyakorolja az alapítói jogokat, az Alapítvány közfeladatként látja el feladatait az Erzsébet-programról szóló törvény 2016. április 12-én hatályba lépett módosításának értelmében. Az Alapítvány munkáját kuratórium felügyeli és ellenőrzi.

A szervezetben működik Operatív Igazgatóság, Titkárság, IT és logisztikai csoport, Rendezvényszervezési csoport, Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság, Jogi és HR Igazgatóság, Ottalvós Erzsébet-táborok Igazgatóság, Napközi Erzsébet-táborok Igazgatóság, Kommunikációs Igazgatóság és Projekt Igazgatóság, amelyhez Alprojektek tartoznak.

A szervezeten belül igazgatók, alprojektvezetők, rendezvényvezető, IT és logisztikai vezető, titkárságvezető, táborvezetők, pénzügyi, adminisztrációs, IT, logisztikai és titkársági munkatársak, jogászok, asszisztensek, koordinátorok, rendezvényszervezők, továbbá az ingatlanfejlesztéssel-, és az európai uniós projekttel kapcsolatos feladatokat ellátó kollégák dolgoznak.

Az Alapítvány Magyarország Kormányának támogatásával számos tábort szervez és megannyi gyermekprogramról gondoskodik egész évben. Legyen szó hagyományőrzésről, a sport, az életmód, a kultúra, a művészet vagy a tudományok területéről: széles programkínálat, évről évre egyre több lehetőség és rengeteg élmény várja a gyermekeket. Az Erzsébet Táborok programjain 2016-ban közel 90 ezren vettek részt, 2017-ben pedig ez a szám már meghaladta a 100 ezret, 2018-ban több mint 126 ezerre emelkedett a résztvevők száma, 2019 végéig pedig várhatóan összesen mintegy 130 ezres összlétszámról beszélhetünk. Az Erzsébet-táborokba Kárpátaljáról, Ukrajnából, Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről is érkeznek tanulók.

A Balatonnál több ezren vakációznak egy időben az ottalvós táborokban, amelyekbe Kárpátaljáról, Ukrajnából, Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről is érkeznek tanulók. Több tízezer diák nyári programjairól és étkezéséről közvetlenül a lakóhelyen, napközi táborok formájában gondoskodik az Alapítvány. A nyári magyarországi és külhoni (erdélyi) Erzsébet-táborok mellett ottalvós osztálykirándulásokon, és fővárosi gyermekprogramokon is részt vehetnek a jelentkezők. Az osztálykirándulások jellemzően a Balatonnál és az Erdélyi Erzsébet-táborban valósulnak meg. Télen a hagyományos Erzsébet-karácsony kulturális és szórakoztató programjai várnak az érdeklődőkre Budapesten. Az Alapítvány hosszú távú koncepció mentén szervezi a táborokat és a programokat, amelyek jellemzően a tulajdonában lévő zánkai és fonyódligeti táborhelyeken valósulnak meg. Ezeknek a Balaton-parti táboroknak az üzemeltetését az Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Erzsébet Táborok Kft. (1134 Budapest, Váci út 35. V. em.; adószám: 25510410-2-41; ügyvezető: Ledvényi Csaba) végzi.