Feladatról, tevékenységről szóló tájékoztató magyarul

2016-ban kettéváltak a szociális üdültetési feladatok: a felnőttek üdültetését a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi, Magyarország legnagyobb gyermek-táboroztatási programjának – az Erzsébet Táboroknak – feladatait pedig az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány; 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.; adószám: 18398304-2-41; főtitkár: Hornyák Tibor) látja el az Erzsébet-programról szóló törvény 2016. április 12-én hatályba lépett módosításának értelmében.

Az Alapítvány célja és az általa ellátott feladatok:
a) A Kárpát-medencében élő gyermekek táboroztatása, nyári programjaiknak biztosítása, gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése és lebonyolítása.
b) Szociális, kulturális és egyéb programok szervezése.
c) A Kárpát-medencében élő gyermekek szociális ellátásához kapcsolódó feladatokban való részvétel, a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezése.
d) A Kárpát-medencében élő gyermekek művelődésének, az anyaországgal való kapcsolattartásának elősegítése.
e) Határon túli szervezetekkel való együttműködés.
f) Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 3.§-ában rögzített közfeladatok ellátásának segítése.

A programok alappillérei a magyar hagyományok őrzése és ápolása, a honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység, továbbá az egészséges életmód gyakorlására, az önismeretre, a játékos szellemi kihívásokra és vetélkedőkre, a fogyatékossággal élő embertársaink elfogadásának erősítésére, az egymás iránti bizalom fejlesztésére és a természeti környezet tudatos védelmére is nagy hangsúlyt fektet az Alapítvány.

A táborok és a programok jellemzően a Zánkai Erzsébet-táborban és a Fonyódligeti Erzsébet-táborban zajlanak, valamint nyáron országszerte több száz helyszínen napközi formában valósulnak meg. Ezeken túl télen is szervez programokat az Alapítvány a gyermekek számára.

A táborozási lehetőségekre többek között köznevelési intézmények, gyermekvédelmi intézmények, családsegítő szolgálatok és központok, egészségügyi intézmények, egyesületek pályázhatnak gyermekcsoportokkal. A résztvevők között gyermekvédelmi gondoskodásban élő, speciális nevelési igényű, fogyatékkal-, veleszületett szív-, illetve reumatikus betegséggel élő, daganatos betegségből gyógyuló, valamint siket- és nagyothalló, égési sérült és endokrin betegségben szenvedő, lelki problémákkal küzdő gyermekek is vannak.

TÁBOR- ÉS PROGRAMTÍPUSOK:

– Ottalvós osztálykirándulások (Zánka, Fonyódliget)
A 3 napos 2 éjszakás táborok tavasszal és ősszel, jellemzően Zánkán és Fonyódligeten valósulnak meg az alapértékeket szem előtt tartó foglalkozások- és a táborhelyek által kínált szabadtéri programok megvalósításával.

– Ottalvós nyári Élménytáborok (Zánka, Fonyódliget)
A 6 napos 5 éjszakás táborok jellemzően a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborban zajlanak az iskolai szünidő ideje alatt. Zánkán például sárkányhajózás, katamarán vitorlás, sétahajózás, kalandpark, kézműves- és sportprogramok, óriástrambulinok, tábori akadályversenyek, vetélkedők, tábori olimpia, érzékenyítő játékok és előadások, zenei foglalkozások, valamint koncertek, táncház szórakoztatja a táborozókat. Fonyódligeten mindez vízi kalandparkkal is kiegészül. Az Élménytábor plusz keretében többek között speciális tenisz-, kosárlabda-, röplabda-, atlétika-, öttusa-, néptánc-, és alkotótáborban is részt vehetnek a gyermekek. A zánkai és fonyódligeti táborhelyen biztosított a napi ötszöri bőséges étkezés, amelyek során az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít az ételallergiával küzdő (pl.: a lisztérzékeny) gyermekek étrendjére is. Továbbá 24 órás gyermekszakorvosi ügyelet, állandó mentőszolgálat, vízimentő szolgálat gondoskodik a gyermekek testi és lelki épségéről.

– Ottalvós nyári Gyógyító Szent Erzsébet-tábor (az Erzsébet Alapítvány partner-táborhelyszínein, Zalaszabarban és Tihanyban valósul meg)
A 6 napos 5 éjszakás táborok a speciális ellátást igénylő gyermekek szükségleteit figyelembe véve zajlanak. A szakorvosi felügyelet mellett gyógyulást támogató környezet és szakemberek, valamint el- és befogadó közösség várja táborozókat.

– Nyári Napközi Erzsébet-táborok (a gyermekek lakóhelyén valósulnak meg)
A külső kirándulással (lakóhely közeli történelmi emlékhelyek, állatkert, kalandpark, fürdő látogatás stb.) kiegészülő napközik előre meghatározott szakmai iránymutatás mentén valósulnak meg hétfőtől-péntekig reggel 8:00-tól délután 16:00-ig. A napköziket a sportot, egészséges életmódot, az iskola és a környezet szépítését, a környezettudatosságot, a természeti értékek megismerését, a művészeti nevelést, a kulturális örökségek- és a hagyományok megismerését, az önismeretet, a közösségépítést és a kompetenciafejlesztést szem előtt tartó programelemek színesítik.

– Erzsébet-karácsony (budapesti rendezvények, kulturális események: színházi előadások, szórakoztató programok)
Az Erzsébet-karácsony fővárosi ünnepi előadásain többségében hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű térségekből érkező magyar gyermekek vesznek részt.

Az Erzsébet Táborok a színes programkínálaton túl, olyan értékeket is szem előtt tartanak, amelyek a gyermekek közös kincsévé válhatnak. Ez a közös kincs a történelem és a kultúra, amelyek összetartó hatását a határon túlról érkező gyermekek anyaországi társaikkal együtt élhetik meg, élhetik át. Az Erzsébet-táborokba Kárpátaljáról, Ukrajnából, Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről is érkeztek gyermekek.

A gyerekek felhőtlen pihenéséről a táborvezetők, az altábor vezetők, a képzett TESO-k (Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársak), valamint programvezetőkből álló stáb is gondoskodik a táborozás alatt.

A táborokba az Alapítvány E-Táborok elnevezésű online felületén történik a jelentkezés, az adott kiírásban rögzítetteknek megfelelő résztvevői kör – többek között a köznevelési-, gyermekvédelmi- és egészségügyi intézmények, családsegítő szolgálatok és központok – nyújthat be gyermekcsoportokkal történő részvételi igényt.
Az Erzsébet Táborok szervezése és lebonyolítása mellett, nagyszabású és kulcsfontosságú fejlesztések zajlanak: a 13,5 milliárd forint összegű európai uniós projekt keretében esélyteremtő programokat valósít meg az Erzsébet Alapítvány, valamint a hazánkban egyedülálló befogadóképességű és kivételes földrajzi elhelyezkedésű zánkai és a fonyódligeti táborhelyek 26 milliárd forint összegű felújítási munkálatainak szervezését, koordinálását, lebonyolítását és felügyeletét is az Alapítvány végzi a következő években.