Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000064.tv (Ettv.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000312.kor (Erzsébet-táborok egyes típusairól szóló Korm. rendelet)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv (Civiltv.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv (Ptk.)