Adatvédelmi tisztviselő

Név: dr. Nagy Anna

E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.