Az Alapítványról

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Kárpát-medencében élő gyermekek üdültetésével, táboroztatásával, művelődésével, nyári programjainak biztosításával, határon túl élő magyar gyermekek anyaországgal való kapcsolattartásának elősegítésével, illetve rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el. Az Alapítvány célja továbbá, hogy együttműködjön határon túli szervezetekkel, gyermek- és ifjúságvédelmi programokat szervezzen és bonyolítson le a Kárpát-medencében élő fiatalok részére, a Kárpát-medencében élő gyermekek szociális ellátásához kapcsolódó feladataiban részt vegyen, valamint, hogy az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény szerint közfeladatként a jövő nemzedékének védelme érdekében ellásson gyermek és ifjúsági programokban való részvétellel, gyermek-, és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési lebonyolítási oktatási és képzésszervezési teendőket, továbbá szociális, kulturális és egyéb programokat szervezzen. Az Alapítvány az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvényben részére meghatározott közfeladatot Erzsébet Táborok megnevezés alatt valósítja meg.

Az ottalvós táborok jellemzően az alapítvány tulajdonában lévő zánkai, fonyódligeti és erdélyi táborhelyeken valósulnak meg. A Balaton-parti táboroknak az üzemeltetését az alapítvány 100%-os tulajdonában álló Erzsébet Táborok Kft. (székhely és postai cím: 8251 Zánka, Hrsz. 030/15.; adószám: 25510410-2-19; ügyvezető: Ledvényi Csaba; e-mail: info@erzsebettaborok.hu; ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu; telefon: 06-1-445-0214) végzi. Az erdélyi tábort szintén kizárólagos alapítványi tulajdonú cég, az Erdélyi Erzsébet-tábor SRL. üzemelteti (székhely és postai cím: Zetea [Zetelaka], Sat Izvoare [Ivómezeje], Nr. 109/A, bejegyzési száma a Hargita megye [jud. Harghita]; nyilvántartási száma: J19/60/2013; képviseli: Sályi Lőrinc; e-mail: info@erzsebettaborok.hu; ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu; telefon: 06-1-445-0214).

Támogató:

Az Alapítványhoz tartozik az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.; postai címe: 1134 Budapest, Váci út 35.; telefonszám: 06 30 997 0333; e-mail: titkarsag@erifa.hu; honlap: www.futournet.hu; ügyfélszolgálat: titkarsag@erifa.hu; 06 30 997 0333) is.

Támogató: