Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

A kedvezményezett neve: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
A projekt címe: A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok
A szerződött támogatás összege: 13,5 Milliárd forint
A támogatás mértéke %-ban: 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok elnevezésű EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú projekt lehetővé teszi, hogy még több eszközzel, még több módon és még több hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő tanuló számára váljanak elérhetővé az Erzsébet Táborok programjai. A projekt a játékos készségfejlesztés és szociális kompetenciafejlesztés feltételeinek, korszerű eszközökkel történő megteremtését is biztosítja, így az élményalapú tábori programok és tematikus foglalkozások révén lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányokkal küzdő gyermekek is kibontakoztathassák képességeiket. A projekt átfogó célja egy olyan, országos táboroztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a szegregált környezetben élő hátrányos helyzetűek felzárkóztatásához, társadalmi integrációjához és szociális kompetenciáik fejlesztéséhez. Cél továbbá egy komplex táboroztatási módszertan kidolgozása.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00006